TIM

Dijana Acimović
Stručni saradnik

Dijana Acimović,tehnički sektretar sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i organizacionom poslovanju. Angažovana je na tehničkoj i administrativnoj podršci u realizaciji projkata. Učestvuje u koordinaciji i poslovnoj korespodenciji, kao i u upravljanju poslovnom dokumentacijom, kadrovima i marketingom. Pruža tehničku i administrativnu podršku u izradi i sprovođenju planova i procedura.