Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

USLUGE

STUDIJE

 • Procene uticaja na životnu sredinu
 • Prethodne i studije izvodljivosti
 • Studije zaštita voda
 • Studije smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima

PLANOVI

 • Planovi upravljanja otpadom
 • Planovi upravljanja životnom sredinom (EMP)
 • Lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP)
 • Planovi upravljanja rizicima

DOZVOLE I SAGLASNOSTI

 • Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC)
 • Upravljanje otpadom
 • Planiranje i izgradnja
 • Vodoprivreda

PROCENA USAGLAŠENOSTI

 • Zakonodavstvo i kompanijski standardi
 • Održivost (Svetska banka, GRI)
 • EHS procena (Faza I i II)
 • Procene investicija za razvojne projekte

SAVETODAVNE USLUGE

 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Javno-privatno partnerstvo
 • Investitori

PONUDE PROJEKATA

 • Evropska komisija
 • Svetska banka, EBRD, EIB
 • GEF, UNEP, UNDP
 • KfW i ostale finansijske institucije

OBUKA

 • Procena potreba
 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Državna i lokalne uprave

OSTALE USLUGE

 • Strateško planiranje
 • Jačanje kapaciteta
 • Umrežavanje
 • Prezentacije

USLUGE

STUDIJE

 • Procene uticaja na životnu sredinu
 • Prethodne i studije izvodljivosti
 • Studije zaštita voda
 • Studije smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima

PLANOVI

 • Planovi upravljanja otpadom
 • Planovi upravljanja životnom sredinom (EMP)
 • Lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP)
 • Planovi upravljanja rizicima

DOZVOLE I SAGLASNOSTI

 • Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC)
 • Upravljanje otpadom
 • Planiranje i izgradnja
 • Vodoprivreda

PROCENA USAGLAŠENOSTI

 • Zakonodavstvo i kompanijski standardi
 • Održivost (Svetska banka, GRI)
 • EHS procena (Faza I i II)
 • Procene investicija za razvojne projekte

SAVETODAVNE USLUGE

 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Javno-privatno partnerstvo
 • Investitori

PONUDE PROJEKATA

 • Evropska komisija
 • Svetska banka, EBRD, EIB
 • GEF, UNEP, UNDP
 • KfW i ostale finansijske institucije

OBUKA

 • Procena potreba
 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Državna i lokalne uprave

OSTALE USLUGE

 • Strateško planiranje
 • Jačanje kapaciteta
 • Umrežavanje
 • Prezentacije

ISKUSTVO

ENVICO Environmental Consulting je osnovan 2011. godine u Beogradu, Srbija, i vrlo brzo je postao jedan od vodećih pružalaca konsultantskih usluga u oblasti životne sredine u regionu i šire. ENVICO podržava klijente u oblasti životne sredine, biodiverziteta, otpada, rudarskog otpada, kulturnog nasleđa, arheologije, procene i upravljanja društvenim odnosima i akvizicijom zemljišta, odgovarajućih procesa izdavanja dozvola, pomaže timovima za prostorno planiranje i inženjering u razvoju dokumentacije za zoniranje, projektovanje, kao i u izgradnji i puštanju u rad industrijskih i infrastrukturnih objekata.

Sa više od decenije stalnog prisustva na tržištu, ponosni smo što smo pouzdan i pouzdan partner, koji svoje usluge prilagođava potrebama svakog pojedinačnog klijenta.

Naši stručnjaci su sproveli niz ekoloških i socijalnih konsultantskih usluga za investitore, prodavce, globalne konsultantske kompanije, razne finansijske institucije u razvoju i izgradnji na postojećim ili novim lokacijama infrastrukturnih i industrijskih objekata (rudarski kompleksi, petrohemijska industrija, hemijska industrija, transportna infrastruktura, proizvodnja energije i obnovljivih izvora energije, proizvodnja alternativnih goriva, poljoprivredna proizvodnja i prerada hrane, proizvodnja papira, mineralna industrija, postrojenja za sakupljanje, tretman i odlaganje otpada, komunalna infrastruktura, maloprodajni i stambeni objekti).

Priprema Zahteva za integrisanu dozvolu, sa zakonom propisanom dokumentacijom.

Izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu i vođenje procesa dobijanja saglasnosti nadležnog organa.

Izrada Studije procene uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom, na osnovu internih standarda Rio Tinto grupe i vođenje postupka o potrebi procene uticaja kod nadležnog organa.

Podrška u pripremi redovnih izveštaja prema Evropskoj delegaciji i usaglašenosti sa zahtevima sa zahtevima u Projektnom zadatku i sa propisima u Srbiji i EU, pripremi tehničke dokumentacije i u primeni najbolje prakse.

Izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i Plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

Ocena usaglašenosti jedne agro industrije u Srbiji sa zahtevima u životnoj sredini, društveno odgovornom poslovanju i bezbednosti i zdravlju na radu.

ISKUSTVO

ENVICO Environmental Consulting je osnovan 2011. godine u Beogradu, Srbija, i vrlo brzo je postao jedan od vodećih pružalaca konsultantskih usluga u oblasti životne sredine u regionu i šire. ENVICO podržava klijente u oblasti životne sredine, biodiverziteta, otpada, rudarskog otpada, kulturnog nasleđa, arheologije, procene i upravljanja društvenim odnosima i akvizicijom zemljišta, odgovarajućih procesa izdavanja dozvola, pomaže timovima za prostorno planiranje i inženjering u razvoju dokumentacije za zoniranje, projektovanje, kao i u izgradnji i puštanju u rad industrijskih i infrastrukturnih objekata.

Sa više od decenije stalnog prisustva na tržištu, ponosni smo što smo pouzdan i pouzdan partner, koji svoje usluge prilagođava potrebama svakog pojedinačnog klijenta.

Naši stručnjaci su sproveli niz ekoloških i socijalnih konsultantskih usluga za investitore, prodavce, globalne konsultantske kompanije, razne finansijske institucije u razvoju i izgradnji na postojećim ili novim lokacijama infrastrukturnih i industrijskih objekata (rudarski kompleksi, petrohemijska industrija, hemijska industrija, transportna infrastruktura, proizvodnja energije i obnovljivih izvora energije, proizvodnja alternativnih goriva, poljoprivredna proizvodnja i prerada hrane, proizvodnja papira, mineralna industrija, postrojenja za sakupljanje, tretman i odlaganje otpada, komunalna infrastruktura, maloprodajni i stambeni objekti).

Priprema Zahteva za integrisanu dozvolu, sa zakonom propisanom dokumentacijom.

Izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu i vođenje procesa dobijanja saglasnosti nadležnog organa.

Izrada Studije procene uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom, na osnovu internih standarda Rio Tinto grupe i vođenje postupka o potrebi procene uticaja kod nadležnog organa.

Podrška u pripremi redovnih izveštaja prema Evropskoj delegaciji i usaglašenosti sa zahtevima sa zahtevima u Projektnom zadatku i sa propisima u Srbiji i EU, pripremi tehničke dokumentacije i u primeni najbolje prakse.

Izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i Plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

Ocena usaglašenosti jedne agro industrije u Srbiji sa zahtevima u životnoj sredini, društveno odgovornom poslovanju i bezbednosti i zdravlju na radu.

TIM

ENVICO ima posvećen tim koji se sastoji od visoko kvalifikovanog osoblja sa velikim iskustvom u ekološkim i društvenim sektorima. Naše stalno zaposlene podržava mreža pridruženih stručnjaka sa velikim međunarodnim i lokalnim iskustvom, donoseći raznovrsnu ekspertizu u širokom spektru disciplina, uključujući tehnologije životne sredine, upravljanje resursima, prostorno planiranje, društvene nauke, biodiverzitet, biološku bezbednost, kulturno nasleđe i inženjering. Naši ključni zaposleni poseduju dugo i dokazano iskustvo u vođenju i koordinaciji kako lokalnih tako i međunarodnih projekata, uključujući stručnost u razvoju projekata koje finansiraju različite finansijske institucije.

Vladan Stepanović
Osnivač i Direktor

mr Jasminka Mikalački
Partner i Zamenik direktora za poslovni razvoj

Dušan Nedeljković
Rukovodilac sektora za projekte

Tamara Đukanović
Samostalni stručni saradnik

Ivana Jovanović
Samostalni stručni saradnik

Verica Simić
Samostalni stručni saradnik

Miloš Tišović
Stručni saradnik, Rukovodilac Projekta

Milica Petrović
Stručni saradnik

Nikola Ogrenjac
Stručni saradnik

Dijana Aćimović
Tehnički sekretar

Marko Arsenijević
Asistent na projektima

TIM

ENVICO ima posvećen tim koji se sastoji od visoko kvalifikovanog osoblja sa velikim iskustvom u ekološkim i društvenim sektorima. Naše stalno zaposlene podržava mreža pridruženih stručnjaka sa velikim međunarodnim i lokalnim iskustvom, donoseći raznovrsnu ekspertizu u širokom spektru disciplina, uključujući tehnologije životne sredine, upravljanje resursima, prostorno planiranje, društvene nauke, biodiverzitet, biološku bezbednost, kulturno nasleđe i inženjering. Naši ključni zaposleni poseduju dugo i dokazano iskustvo u vođenju i koordinaciji kako lokalnih tako i međunarodnih projekata, uključujući stručnost u razvoju projekata koje finansiraju različite finansijske institucije.

Vladan Stepanović
Direktor i osnivač

mr Jasminka Mikalački
Zamenik direktora za poslovni razvoj i Partner

Dušan Nedeljković
Koordinator projekta

Tamara Đukanović
Samostalni stručni saradnik

Ivana Jovanović
Samostalni stručni saradnik

Verica Simić
Stručni saradnik

Miloš Tišović
Stručni saradnik, Rukovodilac Projekta

Milica Petrović
Stručni saradnik

Nikola Ogrenjac
tručni saradnik

Dijana Aćimović
Tehnički sekretar

Marko Arsenijević
Asistent na projektima

KONTAKTIRAJTE NAS

ENVICO PREDUZEĆE ZA KONSALTING I INŽENJERING DOO BEOGRAD (VRAČAR)

Adresa:

Vardarska 19/IV, stan br. 14, 11000 Beograd

Telefon/fax:

+381 11 641 72 57

+381 63 397 669

Email:

Broj rešenja APR:

BD 54784/2011 od 28. 04. 2011.

Šifra delatnosti:

7112

Matični broj:

20733918

PIB:

107056611

KONTAKTIRAJTE NAS

ENVICO PREDUZEĆE ZA KONSALTING I INŽENJERING DOO BEOGRAD (VRAČAR)

Adresa:

Vardarska 19/IV, stan br. 14, 11000 Beograd

Telefon/fax:

+381 11 641 72 57

+381 63 397 669

Email:

Broj rešenja APR:

BD 54784/2011 od 28. 04. 2011.

Šifra delatnosti:

7112

Matični broj:

20733918

PIB:

107056611