Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

KONTAKTIRAJTE NAS

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

KONTAKTIRAJTE NAS

USLUGE

STUDIJE

 • Procene uticaja na životnu sredinu
 • Prethodne i studije izvodljivosti
 • Studije zaštita voda
 • Studije smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima

PLANOVI

 • Planovi upravljanja otpadom
 • Planovi upravljanja životnom sredinom (EMP)
 • Lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP)
 • Planovi upravljanja rizicima

DOZVOLE I SAGLASNOSTI

 • Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC)
 • Upravljanje otpadom
 • Planiranje i izgradnja
 • Vodoprivreda

PROCENA USAGLAŠENOSTI

 • Zakonodavstvo i kompanijski standardi
 • Održivost (Svetska banka, GRI)
 • EHS procena (Faza I i II)
 • Procene investicija za razvojne projekte

SAVETODAVNE USLUGE

 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Javno-privatno partnerstvo
 • Investitori

PONUDE PROJEKATA

 • Evropska komisija
 • Svetska banka, EBRD, EIB
 • GEF, UNEP, UNDP
 • KfW i ostale finansijske institucije

OBUKA

 • Procena potreba
 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Državna i lokalne uprave

OSTALE USLUGE

 • Strateško planiranje
 • Jačanje kapaciteta
 • Umrežavanje
 • Prezentacije

USLUGE

STUDIJE

 • Procene uticaja na životnu sredinu
 • Prethodne i studije izvodljivosti
 • Studije zaštita voda
 • Studije smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima

PLANOVI

 • Planovi upravljanja otpadom
 • Planovi upravljanja životnom sredinom (EMP)
 • Lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP)
 • Planovi upravljanja rizicima

DOZVOLE I SAGLASNOSTI

 • Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC)
 • Upravljanje otpadom
 • Planiranje i izgradnja
 • Vodoprivreda

PROCENA USAGLAŠENOSTI

 • Zakonodavstvo i kompanijski standardi
 • Održivost (Svetska banka, GRI)
 • EHS procena (Faza I i II)
 • Procene investicija za razvojne projekte

SAVETODAVNE USLUGE

 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Javno-privatno partnerstvo
 • Investitori

PONUDE PROJEKATA

 • Evropska komisija
 • Svetska banka, EBRD, EIB
 • GEF, UNEP, UNDP
 • KfW i ostale finansijske institucije

OBUKA

 • Procena potreba
 • Industrije
 • Komunalne službe
 • Državna i lokalne uprave

OSTALE USLUGE

 • Strateško planiranje
 • Jačanje kapaciteta
 • Umrežavanje
 • Prezentacije

ISKUSTVO

Ovim poslom bavimo se uspešno više od 20 godina. Učestvovali smo u najznačajnijim projektima iz oblasti životne sredine i voda finansiranim od strane raznih međunarodnih finansijskih organizacija i sarađivali sa renomiranim stručnjacima iz Evrope i drugih delova sveta. Tokom ove saradnje stekli smo veliko iskustvo u rešavanju problema koristeći najuspešniju međunarodnu praksu. Ovo iskustvo doprinelo je uspešnoj realizaciji nekih od prvih projekata iz oblasti upravljanja životnom sredinom u regionu, kao što je pribavljanje prvih IPPC dozvola u Srbiji, projektovanje i izgradnja postrojenja za upravljanje industrijskim otpadom, usaglašavanju lokalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije … Radili smo na rehabilitaciji vodovoda i kanallizacije u najvećim gradovima u Srbiji, učestvovali u izradi regionalnog plana upravljanja otpadnim vodama u Crnoj Gori, pripremi projekata za izgradnju postrojenja za tretman pitkih i otpadnih voda …

Svi Projekti
Klijenti

Priprema Zahteva za integrisanu dozvolu, sa zakonom propisanom dokumentacijom.

Izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu i vođenje procesa dobijanja saglasnosti nadležnog organa.

Izrada Studije procene uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom, na osnovu internih standarda Rio Tinto grupe i vođenje postupka o potrebi procene uticaja kod nadležnog organa.

Podrška u pripremi redovnih izveštaja prema Evropskoj delegaciji i usaglašenosti sa zahtevima sa zahtevima u Projektnom zadatku i sa propisima u Srbiji i EU, pripremi tehničke dokumentacije i u primeni najbolje prakse.

Izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i Plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

Ocena usaglašenosti jedne agro industrije u Srbiji sa zahtevima u životnoj sredini, društveno odgovornom poslovanju i bezbednosti i zdravlju na radu.

ISKUSTVO

Ovim poslom bavimo se uspešno više od 20 godina. Učestvovali smo u najznačajnijim projektima iz oblasti životne sredine i voda finansiranim od strane raznih međunarodnih finansijskih organizacija i sarađivali sa renomiranim stručnjacima iz Evrope i drugih delova sveta. Tokom ove saradnje stekli smo veliko iskustvo u rešavanju problema koristeći najuspešniju međunarodnu praksu. Ovo iskustvo doprinelo je uspešnoj realizaciji nekih od prvih projekata iz oblasti upravljanja životnom sredinom u regionu, kao što je pribavljanje prvih IPPC dozvola u Srbiji, projektovanje i izgradnja postrojenja za upravljanje industrijskim otpadom, usaglašavanju lokalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije … Radili smo na rehabilitaciji vodovoda i kanallizacije u najvećim gradovima u Srbiji, učestvovali u izradi regionalnog plana upravljanja otpadnim vodama u Crnoj Gori, pripremi projekata za izgradnju postrojenja za tretman pitkih i otpadnih voda …

Svi Projekti
Klijenti

Priprema Zahteva za integrisanu dozvolu, sa zakonom propisanom dokumentacijom.

Izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu i vođenje procesa dobijanja saglasnosti nadležnog organa.

Izrada Studije procene uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom, na osnovu internih standarda Rio Tinto grupe i vođenje postupka o potrebi procene uticaja kod nadležnog organa.

Podrška u pripremi redovnih izveštaja prema Evropskoj delegaciji i usaglašenosti sa zahtevima sa zahtevima u Projektnom zadatku i sa propisima u Srbiji i EU, pripremi tehničke dokumentacije i u primeni najbolje prakse.

Izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i Plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

Ocena usaglašenosti jedne agro industrije u Srbiji sa zahtevima u životnoj sredini, društveno odgovornom poslovanju i bezbednosti i zdravlju na radu.

TIM

ENVICO angažuje visokoobrazovane stručnjake različitih profila, koji se stalno usavršavaju kroz učešće na seminarima i kursevima i internim programima obuke. Na ovaj način stručnjaci ENVICO-a spremni su da odgovore na sve zahteve tržišta konsultantskih usluga u Srbiji i regionu.

Pored zaposlenih inženjera tehnologije i andragoga, ENVICO ima rasprostranjenu mrežu saradnika različitih profila, u Srbiji i u Crnoj Gori, koji se angažuju na projektima za koje se zahteva specifična ekspertiza.

Vladan Stepanović
Direktor i osnivač

mr Jasminka Mikalački
Zamenik direktora za poslovni razvoj i Partner

Mast. Dušan Nedeljković
Koordinator projekta

Dr Milica Karanac
Samostalni stručni saradnik

Mast. Ivana Madžarević
Stručni saradnik

Mast. Verica Simić
Stručni saradnik

Miloš Tišović
Asistent na projektima

Dijana Aćimović
Tehnički sekretar

TIM

ENVICO angažuje visokoobrazovane stručnjake različitih profila, koji se stalno usavršavaju kroz učešće na seminarima i kursevima i internim programima obuke. Na ovaj način stručnjaci ENVICO-a spremni su da odgovore na sve zahteve tržišta konsultantskih usluga u Srbiji i regionu.

Pored zaposlenih inženjera tehnologije i andragoga, ENVICO ima rasprostranjenu mrežu saradnika različitih profila, u Srbiji i u Crnoj Gori, koji se angažuju na projektima za koje se zahteva specifična ekspertiza.

Vladan Stepanović
Direktor i osnivač

mr Jasminka Mikalački
Zamenik direktora za poslovni razvoj i Partner

Mast. Dušan Nedeljković
Koordinator projekta

Dr Milica Karanac
Samostalni stručni saradnik

Mast. Ivana Madžarević
Stručni saradnik

Mast. Verica Simić
Stručni saradnik

Miloš Tišović
Asistent na projektima

Dijana Aćimović
Tehnički sekretar

KONTAKTIRAJTE NAS

ENVICO, preduzeće za konsalting i inženjering d.o.o.
Beograd (Vračar)

Adresa:

Vardarska 19/IV, stan br. 14, 11000 Beograd

Telefon/fax:

+381 11 641 72 57

Email:

Broj rešenja APR:

BD 54784/2011 od 28. 04. 2011.

Šifra delatnosti:

7022

Matični broj:

20733918

PIB:

107056611

PDV broj:

747565700

KONTAKTIRAJTE NAS

ENVICO, preduzeće za konsalting i inženjering d.o.o.
Beograd (Vračar)

Adresa:

Vardarska 19/IV, stan br. 14, 11000 Beograd

Telefon/fax:

+381 11 641 72 57

Email:

Broj rešenja APR:

BD 54784/2011 od 28. 04. 2011.

Šifra delatnosti:

7022

Matični broj:

20733918

PIB:

107056611

PDV broj:

747565700