ISKUSTVO

Environmental Resources Management (UK)
Izveštaj o usaglašenosti sa zahtevima zaštite životne sredine u jednoj poljoprivrednoj industriji u Srbiji

ENVICO je angažovan od strane Environmental Resources Management (UK) kao podrška u procesu ocene jedne srpske agroindustrije o usaglašenosti za zahtevima zaštite životne sredine i zaštite na radu, u skladu sa zakonima Srbije i politikom Svetske banke. Ocenjena je usaglašenost u mlinovima i silosima žitarica, šećeranama, farmama i mesnoprerađivačkoj industriji. Projekat je realizovan u aprilu 2013.g.